Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej informacji: Polityka Prywatności

Regulamin

I. Warunki zakupu:
I. 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.
I. 2. Zakupu mogą dokonywać klienci będący osobami fizycznymi(prowadzącymi działalność lub dokonujący zakupu prywatnie) oraz instytucje, organizacje czy jednostki publiczne.
I. 3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.
I. 3. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.
I. 4. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji dopuszczalny jest, po indywidualnym rozpatrzeniu, odroczony termin płatności. Wymagane jest wówczas oficjalne zamówienie zleceniodawcy.

II. Warunki realizacji:
II. 1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy Factoryprint prowadzony przez Ideabank.
II. 2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.

III. Reklamacje:
Reklamacje na towar
III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
III. 2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową wysłaną na adres sprzedawcy prowadzącego dane zlecenie.
III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
III. 5. Terminy zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
III. 6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
III. 7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
III. 8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
III. 9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
III. 10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
III. 11. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy Factoryprint do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
III. 12. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Reklamacja terminu dostawy:
III. 13. Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy Factoryprint na koszt Odbiorcy.
III. 14. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie firma Factoryprint .  Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

IV. Materiały do druku:
IV. 1. Firma Factoryprint nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.
IV. 2. Firma Factoryprint nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
IV. 3. Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją druku firmy Factoryprint
IV. 4. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją Factory dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy.
IV. 5. Wszystkie dokonywane przez Factory korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji oraz jak w punkcie II.1. oraz II.2.
IV. 6. Firma Factory nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

V. Firma Factory nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez naszych grafików;
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku;
d) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
e) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy Factory, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;
f) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
g) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;
h) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.
i) Firma Factory nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

VI. Firma Factory zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.

Polityka prywatności : https://fabrykanadrukow.com/content/26-polityka-prywatnosci

 

KONTAKT

Factoryprint Paulina Kaczmarek
Komandorska 52
80-299 Gdańsk
NIP 5842656643
NR KONTA :
92 1950 0001 2006 0038 7380 0001